• Birbirimizin haklarına ve görüşlerine saygılı davranır cinsiyet, dil, din, ırk, yaş, sosyo-ekonomik durum, eğitim durumu, etnik köken, dini inanç ayrımı yapmadan tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlamaya çalışırız.
  • Kadın, çocuk, yaşlı, engelli ve özel ihtiyaç sahibi her bireyi korumak ve saygı duyulması gereken gruplar olduğunun farkındalığı ile
    buna uygun olarak hareket ederiz.
  • Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızca destekleriz.
  • Özel gereksinimi, fiziksel hassasiyetleri olan tüm misafirlerimize önem verir, onlar için hizmete erişimi kolaylaştırırız. Misafirlerimizin tatillerini geçirdikleri ortamın bu standartlar doğrultusunda olması bizim için önemlidir.
  • İnsan hakları ile ilgili kanun, yönetmelik, mevzuat ve düzenlemelere uyar, tüm gereklilikleri eksiksiz yerine getirir, faaliyetlerimizi sürekli iyileştiririz.
  • Çalışanlarımızı dinleyip fikirlerini özgürce beyan edebildikleri eşitlik ilkesi gözeterek standart bir çalışma imkanı sunarız.